Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
7613 8684
Reposted frommorela morela viacigarettes cigarettes
9284 c477
Reposted fromdubtofuckstep dubtofuckstep
BOOKWORM


Kiedy dowiaduję się, że przeczytałam wszystkie książki lubianego autora.Kiedy ktoś mówi, że wszystkie książki są nudne.

          
                     


Kiedy muszę zwrócić świetną książkę do biblioteki.

               


Kiedy wchodzi kolejna część ulubionego cyklu.Kiedy w antykwariacie widzę piękne, stare wydanie.Kiedy ktoś niszczy/zniszczył książkę.


                      
                
                             
I inni mówią "Daj spokój, to tylko książka!"

                       


Kiedy ktoś pyta "Zamierzasz wydać wszystkie te pieniądze na książki?"

                                


Kiedy czytam w autobusie zabawną książkę.

                                 


Kiedy pojawia się ekranizacja jednej z moich ulubionych książek!

                        


I jest do bani...Ale kiedy jest dobra, to książka i film...Kiedy kupię ostatnią część cyklu i wszystkie tak pięknie wyglądają na półce...Kiedy odpowiem poprawnie na wszystkie pytania dotyczące ulubionej książki.

                                         


Kiedy dowiem się, że ktoś nie czytał Harry'ego Pottera.

        


Kiedy książka się skończyła/umarł lubiany bohater/zagięłam przypadkowo stronę.

                  


Kiedy nie mam pod ręką nic do czytania.

                                   


A to do wszystkich, którzy nie czytają książek...

Reposted fromatranta atranta
5073 d911
Reposted fromCarbonMonoxide CarbonMonoxide viabatgirl batgirl
7190 6436
Reposted fromRiggs24 Riggs24 viadftba dftba
Serge Marshenninkov Painting - 2011 85x90cm
Reposted fromfus fus
Serge Marshenninkov Painting - 2010 80x80cm
Reposted fromfus fus
4646 0b23

Reposted fromtfu tfu viadftba dftba
Reposted fromdanio danio
1654 2494 500
Reposted fromseaoflove seaoflove vialetshavesex letshavesex
3984 913f
Reposted fromAgnese Agnese
3996 6f79
Reposted fromabeliangroup abeliangroup
Reposted fromnameherhope nameherhope
4027 d89c
Reposted fromAgnese Agnese
Reposted fromwszedziesmierc wszedziesmierc
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl